WBB: Erkson Scores 1,000th Career Point (Photos courtesy Alaina Kelahan/Amelia Thomas)